Men’s Retreat

*** Dutch version below ***

Back to basics, back to nature, back to simplicity. With a small group, we embark on an adventure together to grow as men. We connect with ourselves and our brothers. A weekend to experience mutual support and to meet each other in our strength and vulnerability.
What does it mean to be a man in this fast-paced time where much seems to be expected? We explore this by slowing down for a weekend and taking time for yourself. Where are you now on your path as a man? What challenges are you facing? Due to various circumstances, we have built armors in our lives, and sensitivities have grown. We use the body as an entry point to emotions. Through self-exploration and transformation of our blockages, our life force can flow again.
What do we no longer need? Where do you want to go? We let go of what hinders us, embrace what we find difficult, and gain clarity about where we want to go. With emotional bodywork and systemic work, we delve into the depths. Expect to encounter yourself!

For whom?
If you are a man willing to go within
You want to connect with your life force
You are willing to look at your shadows
You want to live more authentically
And you want to shed light on your path as a man

Program • Movement • Meditation • Relaxing yoga • Sharing around the fire • Emotional bodywork • Systemic work

Practical Matters
We sleep in tents. We eat delicious, healthy, organic, vegetarian meals.
The workshops will be guided in English.

Price:

Early birds (registration before 12th of February): 280 Euro, all in.

Registration after 12th of February: 310 Euro, all in.

Bert Lambrechts:
At the age of 22 he immersed himself in Buddhism during a ten-day Vipassana retreat. Since then, inner work has become an integral part of his life. This was followed by an intensive yoga practice and two yoga teacher training courses. Further captivated by bodywork, he embarked on a 3-year training in energetic massage. He also pursued training in tantra, authentic relating, Nonviolent Communication (NVC), and emotional bodywork. Additionally, he is certified as a mindfulness teacher and is an enthusiastic dancer, practicing various forms of conscious dancing.
With his positive mindset and optimistic outlook on life, he inspires many. His classes are characterized by depth and lightness. Grounded and gentle, he has an inviting effect on your strength and vulnerability.

Jonathan Willems is a psychologist, anthropologist and therapist. The core of his work is presence, inspired by his work with Alzheimer’s. His approach has been nurtured by non verbal explorations (body, emotions, energy) at the crossroads between art, healing and spirituality. These include relational clown, music therapy, movement, family constellations, energy and acting approaches, oriental and chamanic traditions, ….
Jonathan proposes spaces of love and consciousness, allowing an inner transformation and liberation. He invites us to come back into connection with our essence, our inner light, our sovereignty of being.

Info & registration: info@dewildeweg.be or 0456/300025 (Greet).


Even terug naar de basis, terug naar de natuur, naar de eenvoud. Met een kleine groep gaan we samen op avontuur om te groeien als man. We verbinden met onszelf en onze broeders.

Een weekend om wederzijdse steun te ervaren en waarin we elkaar ontmoeten in onze kracht en kwetsbaarheid.

Wat betekent het om in deze snelle tijd, waarin veel lijkt te moeten, man te zijn? Dit onderzoeken we door een weekend te vertragen en tijd te nemen voor ons zelf. Waar sta jij nu? Waar loop jij tegenaan?

Door allerlei omstandigheden hebben we in ons leven pantsers gebouwd en zijn er gevoeligheden gegroeid. Het lichaam gebruiken we als ingang tot emoties. Door zelfonderzoek en transformatie van onze blokkades, kan onze mannelijke oerkracht weer aangeboord worden.

Wat hebben we niet meer nodig? Waar wil je heen? We laten los wat belemmerend is, we omarmen wat we moeilijk vinden en we krijgen helder waar we naartoe willen. Met emotioneel lichaamswerk en systemisch werk duiken we de diepte in. Verwacht jezelf tegen te komen!

Voor wie?

Als je man bent en bereid bent naar jezelf te kijken, je wil verbinden met je levenskracht en je schaduw wil zien, je de confrontatie niet uit de weg gaat, authentieker wil leven en je levensmissie helderder wil krijgen.

De retraite zal begeleid worden in het Engels.

Programma:

  • Conscious movement
  • Meditatie
  • Rustgevende yoga
  • Delen rond het vuur
  • Emotioneel lichaamswerk
  • Systemisch werk

Praktische zaken:

We slapen in tenten. We eten heerlijke, gezonde, biologische, vegetarische maaltijden
De workshops zullen gegeven worden in Nederlands en/of Engels en vertaald waar gewenst.

Begeleiding voor Bert Lambrechts en Jonathan Willems.

Bert Lambrechts:

Op zijn 22ste werd hij ondergedompeld in het Boeddhisme tijdens een tiendaagse Vipassana-meditatie-retraite. Sindsdien is innerlijk werk niet uit zijn leven weg te denken. Hierop volgde een intensieve yoga practice en twee yoga-opleidingen. Verder geboeid door lichaamswerk startte hij een 3-jarige opleiding energetische massage. Ook volgde hij trainingen in Tantra, Authentic Relating, Non Violent Communication en Emotioneel Lichaamswerk. Tevens is hij opgeleid tot Mindfulness leraar en is hij een begeesterd danser, door vele vormen van Conscious Dancing te beoefenen.
Met zijn positieve mindset en optimistische levenshouding weet hij velen te inspireren. Zijn lessen worden gekenmerkt door diepgang en luchtigheid. Met zijn zachtheid heeft hij een uitnodigend effect op jouw kracht en kwetsbaarheid.

Jonathan Willems is psycholoog, antropoloog en therapeut. De kern van zijn werk is “presence”, geïnspireerd door zijn werk met ouderen met Alzheimer.
Hij werkt met technieken uit Relational Clown, muziektherapie, beweging, familie-opstellingen, energetische aanpak, oosterse en sjamanistische tradities,…
Jonathan biedt een ruimte aan van liefde en bewustzijn, waardoor hij een innerlijke transformatie en bevrijding stimuleert. Hij nodigt ons uit om weer in verbinding te komen met onze essentie, ons innerlijk licht, ons echte zijn.

Info & inschrijving via info@dewildeweg.be of 0456/300025 (Greet).